Bilgi ve Rezervasyon: +90 252 321 09 30

L'etoile Hotel Sürdürülebilirlik Politikası

"Sürdürülebilir Gelişme ve Çevre Koruma” olgularından yola çıkarak LETOİLE HOTEL şirketindeki tüm süreçlerde;

 • Resmi kurumlar tarafından onaylanmış uluslararası yasal düzenlemelere, çevre ile ilgili kanun, mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı,
 • Sürdürülebilirlik bakış açısını bir şirket kültürü haline getirmeyi ve bu alanda hem çalışanlar hem de paydaşlar nezdinde farkındalık oluşturmayı,
 • Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,
 • Yerel ve genel biyolojik çeşitliliğin korunmasını desteklemeyi,
 • Doğanın kirlenmesini oluşturan etkenlere engel olmayı ve karbon ayak izini azaltmayı,
 • Olası çevresel etkileri tasarım aşamasından ömür çevrimi sonuna kadar kontrol altında tutmayı; zararları azaltmayı,
 • Kirliliğin önlenmesi amacıyla atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı veya kontrol altına alarak geri kazanmayı,
 • Çevre risk analizleri ve hedeflerini oluşturarak aksiyon planlarıyla sürekli gelişmeye katkıda bulunmayı,
 • Yaşam döngüsü kavramını benimseyerek çevre dostu ürünler kullanmayı,
 • Tesisimizdeki tüm çalışanlarımıza çevre konusunda görsel ve uygulamalı eğitimler vererek; çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevre sorumluluk bilincini arttırmayı,
 • İlgili tüm taraflar ile iletişim kurmayı ve gerektiğinde bilgi paylaşmayı,
 • Paydaşların istek ve beklentilerinin dikkate alınarak, karar alma süreçlerinde paydaş katılımını desteklemeyi,
 • Tüm çalışanlarımızla birlikte kişisel gelişim, beceri, tecrübe ve bilgilerimizi sürekli arttırabilmek için eğitimler gerçekleştirmeyi,
 • İnsan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen tüm yasalara tam uyum sağlamayı,
 • İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlanması, çalışma standartlarının iyileştirilmesi konularına azami özen göstermeyi,
 • Çalışacağı pozisyonun gerektirdiği eğitim, tecrübe ve yetkinliklerin yanı sıra kurum kültürümüz ve değerlerimizle uyumlu kişilik özelliklerine sahip tüm personel adaylarının; yaş, dil, ırk, renk, cinsiyet, din, engellilik, sosyo - ekonomik durum ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin işletmemizin tüm kademelerinde istihdamını sağlamayı,
 • Tüm çalışanlarımıza eşit, standart, güvenli şartlarda çalışma imkânı sunmayı,
 • Tüm çalışanlarımız, taşeronlar ve misafirler için sağlıklı ve güvenli çalışma ve yaşama ortamı oluşturmayı,
 • Çalışanlarımızın maruz kalabilecekleri tehlike ve riskleri önceden tespit edip, olası iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçmeyi,
 • Toplumun ve yerel paydaşların sosyal ve ekonomik kalkınmasına, yerel istihdama katkı sağlayacak toplumsal projeler geliştirmeyi ve iş birlikleri yapmak adına imkân yaratmayı,
 • Yöremizin kalkınmasına faydalı olabilecek her türlü girişimi desteklemeyi,
 • Yöre halkı ile personelimizin uyum içerisinde bir ilişki kurmalarını sağlamayı,
 • Bölgesel kalkınma adına kurulan vakıf, dernek ve birlikleri desteklemeyi ve mümkün olan tüm süreçlerde iş birliği yapmayı,
 • Resmi ve özel kuruluşların çevre faaliyetlerini desteklemeyi ve çevresel etkinliklere katılmayı,
 • Faaliyet gösterilen coğrafyada bulunan tarihi değerler ve kültürel farklılıkları korumayı ve saygı göstermeyi,
 • Kültürel mirasın gelecek nesillere güçlendirilerek taşınmasına çaba göstermeyi,
 • Sürdürülebilir gelişime katkı sağlayacak yenilikçi teknolojilerin kullanılması ve geliştirilmesine olanak sağlamayı,
 • Sürdürülebilir, esnek, şeffaf, hızlı iş süreçlerini yaygınlaştırmak ve verimliliği arttırmak için çevre dostu sonuçları analiz ederek doğru dijital dönüşüm süreçlerini işletmeye uyarlamayı,
 • Çalışanlarımız ve misafirlerimiz ile ilgili tüm bilgilerin güvenliğini sağlamayı,
 • Misafirlerimizi odak noktası olarak kabul etmeyi, beklenti ve ihtiyaçlarını önceden tespit edip, maksimum seviyede memnuniyet sağlamayı,
 • Her bir memnuniyetsizliği tek tek ele alarak memnuniyete dönüştürmeyi,
 • Tedarik zinciri sürdürülebilirliğinin sağlanması için çaba sarf etmeyi, adil ticaret uygulamalarını hayata geçirmeyi,
 • Hammaddeden başlayarak sunuma kadar geçen tüm süreçlerde, hijyenik ortam koşullarında güvenilir gıda üretmeyi,
 • Tüm faaliyetlerin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerinin ölçme ve değerlendirmesini yaparak olumsuzlukları azaltmaya yönelik iyileştirme aksiyonları almayı, Hedeflemekte ve taahhüt etmektedir.