Bilgi ve Rezervasyon: +90 252 321 09 30

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

AMAÇ;

Letoile oteli ve çalışanları olarak Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçları ve döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası ölçekte iş sağlığı ve güvenliği konusunda lider olmayı ve iş sağlığı ve güvenliği performansımızı sürekli olarak geliştirmeyi ve en üst seviyeye çıkarmayı hedeflemekteyiz.

KAPSAM;

Bu politika,

  • Letoile otelini,
  • Letoile oteli tüm çalışanlarını
  • Tedarikçiler, yükleniciler, taşeronlar ve diğer kuruluşlarla yapılan sözleşmelerde yer alan personeli kapsamaktadır. Bu politikada belirtilen gereklilikleri yerine getirmeyi taahhüt eder ve çalışanlarından aynı taahhütleri yerine getirmesini bekler.

Hedeflerimize ulaşmak için;

  • Yürürlükteki yasal iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının ötesinde ilgili ulusal ve uluslararası diğer şartlara uymayı, iş sağlığı ve güvenliği yönetimimizi sürekli gözden geçirerek iyileştirmeyi,
  • İşyerimizde, faaliyetlerimizden kaynaklanan ve çalışanlarımızın sağlığını bozabilecek, motivasyonlarını bozabilecek, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm riskleri ve ramak kala olayları belirlemeyi ve risk değerlendirmelerini proaktif bir yaklaşımla sürekli olarak gerçekleştirmeyi, güncellemeyi, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemeyi,
  • Tehlikelerin ortadan kaldırılması ve İSG risklerinin en aza indirilmesi, acil durumlara (Örn. yangın, sel, deprem, patlama, vb.) hazırlıklı olma, iş emniyetinin sağlanması, korunması, geliştirilmesi, farkındalığın artırılması, acil durumlarda hızlıca alarma geçebilme için iyi uygulama teknikleri doğrultusunda gerekli kaynakları tedarik etmeyi, sürekli gelişimin eğitim yoluyla desteklenmesini sağlamayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda planlanması, uygulanması, performans değerlendirmesi ve artırılması, sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerinde çalışanların, çalışan temsilcilerinin, tüm paydaşlarımızın katılımını, iletişimini, danışmasını temin etmeyi

Taahhüt ederiz