Bilgi ve Rezervasyon: +90 252 321 09 30

Su Yönetimi

Tesisimiz şehir şebeke suyunun gerekli şartlandırılma işlemleri yapılmakta ve bu şekilde kullanılması sağlanmaktadır. Şartlandırma işlemlerine tabi tutulan suyun kalite parametrelerinin, tanımlı limitlerin içerisinde olması amacıyla sürekli olarak ölçüm ve takibi yapılmaktadır.

Tesislerimizde su tüketimini azaltmak amacıyla projeler geliştirilmekte ve uygulanmakta Aynı zamanda işletmelerin su tüketim değerleri aylık bazda düzenli olarak takip edilmekte ve su kaçak kontrolleri sürekli olarak yapılmakta, en hızlı şekilde müdahalesi sağlanmaktadır.

Sürdürülebilir bir çevre için hem Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde tabi olduğumuz deşarj limitlerine hem de uluslararası mevzuat ve standartlara uygun kalitedeki su alıcı ortama deşarj edilmektedir. Deşarj ettiğimiz çıkış suyu kalitesi, ilgili belediyelere ait ilgili kurum tarafından periyodik takip edilmektedir. Bu takiplerde deşarj suyuna ait Askıda Katı Madde, İletkenlik, Çözünmüş Oksijen, pH, Sıcaklık ve Kimyasal Oksijen İhtiyacı parametreleri izlenmekte ve değerlendirilmektedir.