Bilgi ve Rezervasyon: +90 252 321 09 30

L'etoile Hotel İnsan Hakları Politikası

Bu politika tüm Letoile Hotel, çalışanları, tedarikçi firmalar, yüklenici firmalar, müşteriler ve aynı zamanda Letoile Hotel ile herhangi bir ticari ve endüstriyel bağı bulunan üçüncü parti paydaşlar ve kamu için bağlayıcı olmayı hedeflemektedir.

İnsan Haklarına saygı ve uyum çerçevesinde, Yönetim Kurulu bu politikada belirtilen gereklilikleri yerine getirmeyi taahhüt eder ve Letoile Hotel çalışanlarından aynı taahhütleri yerine getirmesini bekler.